Izrada fasade

Pravilno urađena i dizajnirana fasada predstavlja zanimljiv enterijer, i takođe, govori nam o kvalitetu ispunjenih tehničkih karakteristika.

Kvalitet fasade ogleda se na osnovu sledećih karakteristika:

  • kvaliteta materijala od kojeg je izrađena
  • vrsta izolacije
  • načina postavljanja
  • modusgradnja

Na izbor fasade dosta utiču i tip objekta, materijalna sredstva i estetski zahtevi. Osnovni zadatak fasade je najbolja toplotna izolacija. Zbog visokih troškova grejanja nametnuti su strogi zakoni i propisi za različite sisteme toplotne izolacije stambenih i poslovnih objekata.